Skip to main content

Het effect van Toezicht & Handhaving

Datum van publicatie: 29-01-2016

Om de raad meer inzicht te geven in de doelen die zijn gesteld voor toezicht en handhaving en in hoeverre die doelen worden bereikt, is dit onderzocht. Het onderzoek heeft zich gericht op de doeltreffendheid van beleid. Voor het onderzoek is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: “Zijn toezicht en handhaving op geldende regels, eisen en voorwaarden in het ruimtelijke domein van de gemeente Deventer doeltreffend?”
De hoofdconclusie is, dat niet is aan te geven wat de doeltreffendheid is van het maatschappelijk effect van toezicht en handhaving.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn toezicht en handhaving op geldende regels, eisen en voorwaarden in het ruimtelijke domein van de gemeente Deventer doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Hans Nijkamp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)