Skip to main content

‘Het gaat niet goed – Een onderzoek naar de uitvoering en doeltreffendheid van het beleid voor mentale gezondheid in Utrecht’

Datum van publicatie: 2023-11-07

De rekenkamer deed onderzoek naar het beleid voor mentale gezondheid van de gemeente Utrecht. Het beleid van de gemeente Utrecht om iets te doen aan de mentale (psychische) gezondheid van Utrechters werkt niet goed. Mensen met psychische problemen worden niet bereikt en niet geholpen. Steeds meer mensen hebben problemen met hun psychische gezondheid. Dat is bijvoorbeeld angstig zijn, niet lekker in je vel zitten of stress ervaren. 22% van de Utrechtse jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) heeft zulke klachten. Dit zijn ongeveer 12.000 mensen en dan gaat het nog alleen over jongvolwassenen. Sinds 2019 heeft de gemeente Utrecht beleid om hier iets aan te doen. De gemeente wil voorkomen dat mensen grote problemen krijgen. Dit wil de gemeente doen door samen te werken met organisaties in de stad.
De rekenkamer ziet dat er van het beleid van de gemeente niet veel terecht is gekomen. De gemeente heeft te weinig invloed op de organisaties die iets aan de psychische problemen moeten doen. Er zijn wel losse activiteiten, maar samen zorgen ze er niet voor dat de psychische gezondheid van Utrechters beter wordt. De gemeente heeft geld gegeven aan sommige organisaties, maar deze organisaties bereiken maar weinig mensen. Het beleid van de gemeente heeft geen duidelijk doel. Er is te weinig geld voor en er werken te weinig mensen aan. De rekenkamer doet vier aanbevelingen aan de gemeente om hierin verbetering te brengen

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag luidt: In hoeverre is het Utrechtse beleid voor mentale gezondheid doeltreffend?
Deze centrale vraag werken we uit aan de hand van vijf onderzoeksvragen:
(1) Hoe ziet het beleid voor mentale gezondheid eruit?
(2) Welke financiële middelen zijn er aan mentale gezondheid besteed?
(3) Is het geformuleerde beleid voor mentale gezondheid uitgevoerd?
(4) Hoe vult de gemeente haar aanpak en rol in bij de samenwerking met externe partijen op het gebied van mentale gezondheid?
(5) Hoe doeltreffend is het beleid voor mentale gezondheid en hoe wordt de aanpak van de gemeente door samenwerkingspartners ervaren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Utrecht
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Gerth Molenaar
Onderzoek door
Rekenkamer zelf