Skip to main content

Het Groene Hart – Een haalbare kaart?

Datum van publicatie: 16-03-2009

Het Groene Hart vormt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een gecompliceerd beleidsterrein. Niet alleen vanwege de samenwerking met veel andere partijen, waaronder het Rijk en gemeenten, maar ook vanwege de soms lastige afwegingen tussen bijvoorbeeld het bouwen van woningen en aanleggen van bedrijventerreinen enerzijds en het openhouden van het gebied anderzijds.
In het verleden zijn daarom al meerdere onderzoeken uitgevoerd naar het beleid omtrent het Groene Hart. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht welke inzichten naar voren kwamen uit een aantal eerdere onderzoeken en welke aandachtspunten daaruit kunnen worden afgeleid voor het huidige Groene Hart-beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Welke aandachtspunten voor het huidige Groene Hart-beleid kunnen worden geïdentificeerd op basis van inzichten uit eerdere onderzoeken naar het voormalige Groene Hart-beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf