Skip to main content

‘Het hoofd van de gemeente zit achterin de bus’: verbonden partijen bij de gemeente Hardenberg

Datum van publicatie: 17-10-2017

De gemeente Hardenberg heeft samen met de gemeente Coevorden Verbonden Partijen onderzocht. In hoeverre kan de gemeenteraad de verbonden partijen sturen en controleren?

Centrale onderzoeksvraag

Hoe effectief is de controle en sturing van de gemeenteraad van Hardenberg op de verbonden partijen die zijn ingericht voor de uitvoering van taken van de GGD, RUD en afvalinzameling?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hardenberg
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Paulien Nakken
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Stibabo