Skip to main content

Het komt niet in de buurt, onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams

Datum van publicatie: 2021-09-15

De gemeente kan onvoldoende waarborgen dat Rotterdammers die hulp nodig hebben van het wijkteam deze hulp op tijd krijgen. Hun problemen (o.a. opvoedproblemen, geestelijke gezondheidsproblemen, huiselijk geweld, ouderdomsproblemen of schuldproblemen) zijn vaak al ernstig opgelopen als ze bij een wijkteam worden aangemeld. Bovendien moeten cliënten na aanmelding bij het wijkteam vaak nog eens lang wachten voor ze hulp krijgen. Er zijn namelijk wachtlijsten. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Het komt niet in de buurt’.

Centrale onderzoeksvraag

Welke resultaten bereiken wijkteams, mede vanuit cliëntperspectief, en is te verwachten dat de gemeente met de ingezette doorontwikkeling de knelpunten zal oplossen die deze resultaten belemmeren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Kees de Waijer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf