Skip to main content

Het regelen van dereguleren

Datum van publicatie: 27-08-2015

Het college wil een doorbraak realiseren in het verminderen van regels. De rekenkamer onderzocht in hoeverre de gemeente Amsterdam heldere uitgangspunten formuleert in het beleid voor dereguleren.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre formuleert de gemeente heldere uitgangspunten in het beleid voor dereguleren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf