Skip to main content

Het subsidiebeleid van de gemeente Breda

Datum van publicatie: 28-05-2015

Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen ten aanzien van de subsidieverstrekking door de gemeente Breda in 2011-2015, inzicht in de governance ten aanzien van de subsidies en een korte vergelijking met andere rekenkameronderzoeken naar subsidiebeleid.

Centrale onderzoeksvraag

inzicht bieden in de ontwikkelingen van subsidieverstrekking qua bedragen , soort instellingen, criteria, informatie naar de raad, interne beheersing van de processen, evaluatie van de effectiviteit van de subsidies en zijn de lessen uit andere rekenkameronderzoeken ook van toepassing op de gemeente Breda?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Dr. J.A. Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf