Skip to main content

Het verband met verbonden partijen; inventarisatie van verbonden partijen in de gemeenten Kerkrade, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Voerendaal en de WGR+ regeling Parkstad Limburg

Datum van publicatie: 2007-07-11

Dit rapport is een weergave van een onderzoek naar de Verbonden Partijen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Voerendaal. Een Verbonden Partij is een instelling of regeling waarbij een gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft.

De vier raamwerken zijn:

  1. Informatievoorziening over Verbonden Partijen
  2. Bestuurlijk en financieel risico Verbonden Partijen
  3. Netwerk en netwerkfunctie Verbonden Partijen
  4. Aansturing Verbonden Partijen.

Centrale onderzoeksvraag

In het onderzoek wordt uitgegaan van de volgende probleemstelling:

  • Welke verbonden partijen kennen we in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Voerendaal?
  • Hoe zijn de sturing- en verantwoordingsrelaties van deze gemeenten met de verschillende verbonden partijen georganiseerd?
  • In hoeverre kan iets worden gezegd over deze sturing- en beheersingsrelaties in een vergelijkend perspectief, dat wil zeggen sturing en beheersing vanuit de Gemeente of vanuit Parkstad WGR+

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissies van Kerkrade, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Voerendaal en Parkstad Limburg
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Bertie Vermeersch-Dortants
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar