Skip to main content

Het Waddenfonds gemonitord

Datum van publicatie: 23-01-2018

In samenwerking met de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Noordelijke Rekenkamer een vervolgonderzoek naar het Waddenfonds uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de aanbevelingen die de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer deden naar aanleiding van de decentralisatie naar de ‘Waddenprovincies’.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn verbetervoorstellen voor de uitvoeringspraktijk van het Waddenfonds doorgevoerd sinds de decentralisatie in 2012 en wat heeft dit betekend voor de beslissing over en de uitvoering en monitoring van projecten en de informatievoorziening aan PS?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri-Bezemer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf