Skip to main content

Het Wmo-beleid in Den Helder; onderweg maar het kan veel beter

Datum van publicatie: 14-09-2010

De Rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het Wmo-beleid van de gemeente. Vijf van de negen prestatievelden werden nader onderzocht. Daarmee is gekozen is voor de prestatievelden waarvoor de verantwoordelijkheid vrijwel geheel lokaal in de gemeente Den Helder ligt.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de (maatschappelijke) effecten bereikt die de gemeente zich had gesteld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)