Skip to main content

Hulp buiten bereik, effectiviteit van het schulddienstverleningsbeleid

Datum van publicatie: 2017-03-03

Meer dan 50.000 Rotterdamse huishoudens kampen met schuldproblemen, dat zijn meer dan 100.000 inwoners. 27.000 Rotterdammers zitten zelfs zo diep in de schulden, dat zij die niet meer kunnen aflossen. Dit is de groep met problematische schulden. De gemeente is er in de periode 2012-2015 niet in geslaagd om het aantal inwoners met problematische schulden omlaag te brengen. Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Hulp buiten bereik’, over de effectiviteit van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid. Dat het aantal inwoners met problematische schulden niet daalt, komt volgens het rapport van de rekenkamer onder meer doordat de gemeentelijke schulddienstverlening deze inwoners onvoldoende bereikt.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Rotterdam inwoners met schuldproblemen en in hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van die problemen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Kees de Waijer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf