Skip to main content

ICT-beleid: onderzoek door de rekenkamercommissie Hoorn naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijke ICT-beleid

Datum van publicatie: 21-11-2017

Op basis van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Hoorn ten opzichte van andere gemeenten goed scoort op informatiebeveiliging en digitale dienstverlening. Echter, de raad is maar beperkt betrokken bij het gevoerde beleid.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeente Hoorn doeltreffend en doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies
Onderzoeksbureau 2
GO Partners