Skip to main content

ICT-Centrum Veenendaal

Datum van publicatie: 16-02-2017

De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Veenendaal om zich binnen de regio FoodValley te profileren als ICT-Centrum.
In het onderzoekrapport concludeert de Rekenkamercommissie dat de gemeente met een sobere inzet van middelen de profilering heeft waargemaakt. Binnen de regio FoodValley is de gemeente bekend als ICT-Centrum en ook het gewenste aantal ICT-arbeidsplaatsen is bereikt.
Evenwel wordt de kanttekening gemaakt dat de ambities van de betrokken partijen groter is dan wat er tot nu toe gerealiseerd is. Het rapport concludeert dat de richtinggevende doelen, samen met de partners, aangescherpt moeten worden.

Via de volgende link kunt u het animatiefilmpje kijken wat bij het onderzoek is gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=7f7rXWhqHig&feature=youtu.be

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamercommissie heeft voor het onderzoek de volgende twee hoofdvragen geformuleerd:
 In hoeverre zijn de concrete doelstellingen om de gemeente Veenendaal in de periode 2010-2014 te profileren als ICT-Centrum gerealiseerd?
 In hoeverre sluit het beleid (zowel oud als nieuw) van de gemeente Veenendaal aan bij de behoeften en ambities van de ICT-sector in de regio FoodValley?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Celine Kaspers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)