Skip to main content

Impact van lockdown op functioneren van lokale democratie

Datum van publicatie: 25-11-2020

Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’ tijdens de lockdown van half maart tot juli 2020. Maar de besluitvorming lijkt er wel door beïnvloed in Leidschendam-Voorburg en Oegstgeest.

WVOLV: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Centrale onderzoeksvraag

Welke invloed heeft de lockdown van half maart tot juli 2020 gehad op het functioneren van de lokale democratie in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Gerard Lappee
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem