Skip to main content

Impuls voor implementatie, onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid

Datum van publicatie: 10-04-2014

Een daadkrachtiger invulling van de regierol door de provincie is nodig om te komen tot effectief faunabeleid. Dat is de conclusie uit het onderzoek met de titel ‘Impuls voor implementatie’ van de Rekenkamer Oost-Nederland. We concluderen dat de provincie de Kadernota Faunabeleid goed voorbereidde, maar dat de uitwerking ervan vertraging oploopt. Hierdoor kan het verkregen draagvlak voor het faunabeleid afnemen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is sprake van een zorgvuldige voorbereiding en effectieve implementatie van de Gelderse kadernota Faunabeleid, en welke aanbevelingen zijn te doen voor het verdere verloop van het Gelderse faunabeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Heleen Versluijs
Onderzoek door
Rekenkamer zelf