Skip to main content

Impuls voor implementatie

Datum van publicatie: 26-03-2014

Videopresentatie van het rapport Impuls voor implementatie, onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid van provincie Gelderland.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is sprake van een zorgvuldige voorbereiding en effectieve implementatie van de Gelderse kadernota Faunabeleid, en welke aanbevelingen zijn te doen voor het verdere verloop van het Gelderse faunabeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf