Skip to main content

In de ban van de Ringweg

Datum van publicatie: 2022-02-14

In 2017 begonnen de werkzaamheden aan de Ring Zuid van Groningen om de wegcapaciteit te vergroten en daarmee de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Het opleverjaar van de vernieuwde Ring Zuid verschoof steeds verder. De aanleiding voor het onderzoek was kritiek op de informatievoorziening over de aanpak.
De conclusies: (1) Informatie over de opzet van de projectorganisatie ARZ, de aanbesteding van het project en de aanloop naar de herijking daarvan is tijdig met Provinciale Staten en gemeenteraad gedeeld. (2) Vanaf het moment dat het project niet volgens de planning verliep, was de informatievoorziening op belangrijke onderdelen niet adequaat. (3) De informatievoorziening aan burgers was goed voor wat betreft de aangeboden informatie via de website, maar niet adequaat waar het gaat over de afhandeling van Wob-verzoeken. De provincie handelde Wob-verzoeken over het project ARZ vaak traag af. De gemeente Groningen heeft gedeeltelijk gegevens aangeleverd over hoeveel Wob-verzoeken over het project ARZ zijn ingediend, waardoor niet met zekerheid te zeggen is hoe deze Wob-verzoeken door de gemeente zijn afgehandeld.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de informatievoorziening met betrekking tot de besluitvorming over de Aanpak Ring Zuid van de stad Groningen vanuit Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, vanuit B&W aan gemeenteraad en aan de burgers adequaat?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer en Rekenkamer Groningen
Provincie(s)
Groningen
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar