Skip to main content

In gesprek, een onderzoek naar ervaringen van ouders met de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen

Datum van publicatie: 2022-12-01

De Rekenkamer Amersfoort is voor dit onderzoek in gesprek gegaan met ouders, enkele jeugdigen en professionals en heeft onderzocht hoe de jeugdbeschermingsketen in Amersfoort functioneert. Uit het onderzoek blijkt dat ouders die met jeugdbescherming te maken krijgen, vaak niet goed op de hoogte zijn welk hulp- en zorgaanbod aanwezig is in Amersfoort. Ook weten ze niet wat ze van de verschillende professionals mogen verwachten. In de Amersfoortse jeugdbeschermingsketen is niet altijd duidelijk wanneer welke professional aan zet is en wie verantwoordelijk is. Dit wordt zo ervaren door ouders, maar ook door professionals. Daarnaast blijkt dat specifieke expertise om de juiste hulp te bieden bij de wijkteams soms ontbreekt.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe functioneert de jeugdbeschermingsketen in Amersfoort, zowel bezien vanuit de betrokken instanties in de keten als vanuit ouders en (waar mogelijk) de betrokken jeugdigen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Martine van Engen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
DSP-groep