Skip to main content

In vervoering? Mobiliteitsbeleid in Enschede

Datum van publicatie: 02-04-2012

In het najaar van 2011 is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar het mobiliteitsbeleid in Enschede. Belangrijkste vraag bij de programmering van dit onderzoek was, of de doelstelling om de bereikbaarheid van Enschede-Centrum en Enschede-West op peil te houden is gerealiseerd dankzij de inzet van instrumenten in het kader van het mobiliteitsbeleid.

Centrale onderzoeksvraag

Is de doelstelling om de bereikbaarheid van Enschede-Centrum en Enschede-West op peil te houden gerealiseerd dankzij de inzet van instrumenten in het kader van het mobiliteitsbeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)