Skip to main content

Indicatoren discriminatie

Datum van publicatie: 2023-07-11

De gemeente Amsterdam wil allerlei doelen halen voor de stad. Ze gebruikt indicatoren om te laten zien hoe het daarmee staat. Als indicatoren nuttig zijn en kloppen, dan geven ze de raad een beeld van hoe het ervoor staat in een beleidsveld, zoals antidiscriminatie. De raad kan de indicatoren dan gebruiken om te zien of er iets speelt waar ze actie op wil nemen.

Een van de doelen van de gemeente Amsterdam is het verminderen van discriminatie in Amsterdam. We onderzochten of de begrotingsindicatoren van het antidiscriminatiebeleidsveld bruikbaar zijn. En of de raad deze indicatoren gebruikt om een beeld te krijgen over hoe het gaat op het antidiscriminatiebeleid.

We concluderen dat de indicatoren niet bruikbaar genoeg zijn. Ze zijn voldoende geformuleerd, maar onvoldoende relevant, betrouwbaar en begrijpelijk. De raad gebruikt de indicatoren bijna niet. De raad vindt de indicatoren weinig inzicht geven in het antidiscriminatiebeleid. Daarom gebruiken raadsleden andere documenten om meer te weten te komen over hoe het gaat.

We doen drie aanbevelingen. Als eerste raden we het college aan om binnen dit beleid indicatoren te kiezen die iets zeggen over de doelen en over wat de gemeente doet om die doelen te halen. Ten tweede adviseren we om rondom de indicatoren een vaste manier van werken te ontwikkelen. Ons laatste advies is om te onderzoeken wat een goede manier is om de raad uitleg en meer informatie bij de indicatoren te geven.

Centrale onderzoeksvraag

Dragen de indicatoren van het antidiscriminatiebeleid bij aan grip van de raad op het beleidsveld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Carolien de Blok
Onderzoek door
Rekenkamer zelf