Skip to main content

Informatiebeveiliging en privacy

Datum van publicatie: 2023-03-23

De gemeenten beheren veel persoonlijke en gevoelige informatie. In het recente verleden blijken gemeenten kwetsbaar gebleken
voor hacks en datalekken. De risico’s hiervan zijn groot voor de dienstverlening, maar kennen ook grote financiële, technische en
juridische gevolgen. Informatiebeveiliging is daardoor niet alleen een bedrijfsvoeringsvraagstuk, maar ook een politiek-bestuurlijk
onderwerp.
Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de stand van zaken in Doetinchem en aanbevelingen te doen voor
verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

Welke kwetsbaarheden kent de beveiliging van de informatie van de gemeente Doetinchem en op welke wijze gaat
de gemeente om met privacygevoelige gegevens en informatie waarover zij beschikt

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Erna Radstaak
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Prae Advies & onderzoek