Skip to main content

Informatiebrief Quick Scan toekomstige schuldpositie

Datum van publicatie: 17-06-2017

De Delftse Rekenkamer heeft een breed gedeelde behoefte gesignaleerd bij raadsfracties voor een actuele beoordeling van de schuldpositie, met aandacht voor de toekomstbestendigheid van de schuld en een heldere uitleg daarvan.

Centrale onderzoeksvraag

1. Is er sprake van een verantwoorde schuldpositie, nu en op langere termijn?
2. Zijn de risico’s juist ingeschat in de begroting 2017?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Think Public