Skip to main content

Informatiehuishouding toegang tot de Wmo

Datum van publicatie: 2023-12-07

De Rekenkamer heeft geconcludeerd dat zij de beschikking heeft over onvoldoende stukken om het nazorgonderzoek naar de toegang tot de Wmo te kunnen uitvoeren. Zij heeft er daarom voor gekozen om aan de raad te rapporteren over de informatiehuishouding rond de toegang tot de Wmo. Op hoofdlijnen is die:
– er is slechts één stuk – gedeeltelijk – gearchiveerd;
– er zijn enkele stukken geregistreerd, maar nog niet gearchiveerd. De Rekenkamer heeft slechts een deel van deze stukken ontvangen;
– er bevinden zich geen stukken in de werkvoorraad van te archiveren stukken
– stukken van gesubsidieerde instellingen worden niet gearchiveerd. Deze moeten uit het subsidiesysteem gehaald worden. DIt systeem is niet volledig en van de wel opgenomen stukken ontving de Rekenkamer niet alles.
De meeste stukken moesten gezocht worden op netwerkschijven en in mailboxen. De Rekenkamer heeft veel ontvangen, maar er ontbreken nog essentiële stukken. Daarvan heeft de Rekenkamer per organisatie die een rol speelt in de toegang tot de Wmo voorbeelden genoemd.

Centrale onderzoeksvraag

Drie vragen:
1. Hoe ziet de nieuwe structuur voor de toegang tot de Wmo eruit?
2. Wat is er op basis van de beschikbare informatie in termen van resultaten te zeggen over die nieuwe structuur?
3. Hoe is de gemeenteraad over de bereikte resultaten geïnformeerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Nijmegen
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
ZorgfocuZ