Skip to main content

Informatieveiligheid, smart en safe?

Datum van publicatie: 2021-12-16

Hoe borgt Eindhoven de informatieveiligheid? Voldoen de smartcitytools aan AVG vereisten? Er zijn stappen gezet om de informatieveiligheid te verbeteren. Uit de (beperkte) pentesten blijkt de gemeente Eindhoven voldoende beschermd tegen digitale inbraken van buiten. Maar van binnenuit loopt de gemeente risico’s op het gebied van informatieveiligheid. Bescherming van persoonsgegevens krijgt aandacht, de resultaten blijven achter. Het belang van informatiebeveiliging en gegevensbescherming wordt onvoldoende onderkend. De organisatie start met risicovolle verwerkingen zonder (afgeronde) Data Protection Impact Assessments. De rekenkamer pleit voor structurele investeringen, voor permanente aandacht van de organisatie voor gegevensbescherming en informatieveiligheid.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doelmatig en doeltreffend is de gemeente Eindhoven om de informatieveiligheid te waarborgen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Eindhoven
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
T v. den Biggelaar
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Hoffmann