Skip to main content

Informatieveiligheid werkt door

Datum van publicatie: 2021-02-24

De gemeente Westerkwartier heeft de aanbevelingen rond informatieveiligheid verwerkt in het Informatiebeveiligingsbeleid, de aanpak van Privacy en een specifiek plan voor het i-Bewustzijn. Alle in het eerdere onderzoek genoemde aanbevelingen komen terug in deze plannen en beleidsdocumenten. De taken rond informatieveiligheid zijn belegd bij het team Kwaliteitszorg. Zowel bestuurlijk als ambtelijk heeft het thema veel aandacht en is er regelmatig overleg over de voortgang. Informatieveiligheid is echter een zaak van de hele organisatie. Inzicht in en verantwoordelijkheid voor processen bij alle teams en medewerkers zijn essentieel om de informatieveiligheid en privacy te kunnen bewaken. Juist dit blijkt een bottleneck: er is geïnvesteerd in capaciteit om alle maatregelen te kunnen uitvoeren, maar na de fusie moeten de werkprocessen opnieuw beschreven en ingericht worden, wat veel tijd en aandacht vraagt. Hoewel alle urgente aanbevelingen zijn opgepakt, zijn er veel aanbevelingen die wel zijn opgestart, maar niet zijn uitgevoerd. Hierbij kiest de organisatie voor het uitvoeren in een tempo dat past bij wat de teams en de domeinen aan kunnen: liever goed dan snel. Vanuit het team kwaliteitszorg wordt langs drie lijnen de kwaliteit en voortgang bewaakt: control, informatieveiligheid en privacy. Zodra de externe ontwikkelingen en teamontwikkeling het toelaten, worden werkprocessen beschreven en worden de criteria voor informatieveiligheid en privacy meegenomen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de gemeente Westerkwartier opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoek naar informatieveiligheid in het sociaal domein?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Westerkwartier
Ingestuurd door
Michel Meerman
Onderzoek door
Rekenkamer zelf