Skip to main content

Informatievoorziening aan burgers: resultaten Doe Mee-onderzoek 2017

Datum van publicatie: 03-05-2018

Dit rapport bevat de uitkomsten van het gezamenlijke Spotdag-onderzoek van 2017, waar specifieke vragen aan zijn toegevoegd voor de gemeente Krimpenerwaard over de informatievoorziening op de gemeentelijke website.

Centrale onderzoeksvraag

Wat willen burgers weten over publieke uitgaven van hun gemeente en de resultaten die daarmee bereikt worden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Krimpenerwaard
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
P. Feelders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf