Skip to main content

Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp

Datum van publicatie: 27-09-2018

De huidige informatievoorziening over jeugdhulp aan de gemeenteraad en aan raads- en commissieleden sluit niet geheel aan bij de informatiebehoefte. Het rapport bevat de nieuwe structuur van de gewenste informatievoorziening.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de gewenste informatiestructuur inzake jeugdhulp aan de gemeenteraad en aan raads- en commissieleden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Houten
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
drs. J. (Hans) Slooijer MSM CMC
Onderzoek door
Rekenkamer zelf