Skip to main content

Informatievoorziening over jeugdzorg en kostenstijging van jeugdzorg

Datum van publicatie: 2021-07-08

De gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn in de periode van 2015 tot 2020 gebrekkig geïnformeerd over de stijgende kosten van jeugdzorg.

In alle vier gemeenten werd:
· geen verklaring gegeven voor de stijging in het gebruik van specifieke jeugdzorg-producten;
· geen nadere onderverdeling gemaakt van de kosten van jeugdzorg naar soort verwijzer en nauwelijks naar jeugdzorg-product;
· onvoldoende toelichting gegeven over de relatie tussen doelstellingen, activiteiten, resultaten en beoogde maatschappelijke effecten van jeugdzorg.

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraden onder meer om:
· de informatievoorziening over jeugdzorg zodanig te verbeteren, dat deze duiding en inzicht biedt;
· inzicht en grip te krijgen op de stijging in gemeentelijke verwijzing naar jeugdzorg-trajecten;
· inzicht en grip te krijgen op de jeugdzorg-producten met de grootste stijging en omvang van kosten.

In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg. Er was toen nog veel onduidelijk voor hen.

De kostenstijging van jeugdzorg is onderzocht met de andere rekenkamer(commissie)s in de jeugdzorgregio H10.

WVOLV: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Centrale onderzoeksvraag

Centrale onderzoeksvraag: hebben de gemeenteraden voldoende zicht op de oorzaken van de toename van de kosten van jeugdzorg?

Deelvragen:
1. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten van jeugdzorg voor de H10-gemeenten?
2. In hoeverre bieden de voortgangsrapportages aan de gemeenteraden inzicht in de ontwikkeling van de kosten van jeugdzorg?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Leidschendam-Voorburg
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Gerard Lappee
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
ZorgfocuZ
Onderzoeksbureau 2
Rekenkamer Den Haag