Skip to main content

Informatiewaarde van de begroting

Jaarlijks legt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een begroting voor. Hierin zijn de voorstellen opgenomen over hoe de beschikbare financiële middelen worden verdeeld over de gemeentelijke taken en welke doelen er zijn. Of de gemeente verandering nastreeft of niet, is echter niet altijd helder vermeld. Ook is het vaak vaag hoeveel geld aan de verschillende activiteiten mag worden besteed. De gemeentelijke begroting is de laatste drie jaren wel leesbaarder geworden.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de informatiewaarde van de begroting de afgelopen jaren verbeterd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Amsterdam Zuidoost
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf