Skip to main content

Inhuur externen in de periode 2003 t/m 2005

Datum van publicatie: 22-02-2007

De Gemeenteraad heeft bij de bespreking van het Rapport Raadsonderzoek Herinrichting Oude Rijkswerf de Rekenkamercommissie verzocht een onderzoek in te stellen naar de inhuur van externen. De Rekenkamercommissie heeft aan dit verzoek gehoor gegeven.
Het gepubliceerde onderzoek is een vooronderzoek. Het onderzoek is toegespitst op de inhuur van top- en middenmanagement en specialisten.

Centrale onderzoeksvraag

‘- Bestaat er bij de gemeente een vastgesteld beleid ten aanzien van inhuur van externen?
– Zijn er uitvoeringsregels vastgesteld?
– Worden het beleid en de regelgeving gevolgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf