Skip to main content

Inhuur van derden in de gemeente Dalfsen

Datum van publicatie: 27-06-2016

Er is onderzoek uitgevoerd naar de inhuur van personeel en adviseurs in de gemeente Dalfsen, waarbij het gaat om taken die een gemeente zelf zou kunnen vervullen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe heeft de gemeente Dalfsen het beleid ten aanzien van inhuur van derden vorm gegeven en is de uitvoering van dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Dalfsen
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Mirjam Meijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro Facto