Skip to main content

Inkoop bij de provincie Drenthe (rapport van Bevindingen)

Datum van publicatie: 10-12-2008

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar het inkoopbeleid van de provincie Drenthe. De Rekenkamer heeft dit onderzoek gestart op suggestie van Provinciale Staten. Meer specifiek is onderzoek gedaan naar of de modernisering van de inkoop op koers ligt en of de provincie zicht heeft op de resultaten.
De Noordelijke Rekenkamer is positief over een aantal maatregelen die de provincie heeft ingezet om de inkoop te verbeteren. De Rekenkamer acht het echter niet waarschijnlijk dat de huidige praktijk leidt tot een meer doelmatige inkoop. De Rekenkamer beveelt aan om de inkoopfunctie verder te professionaliseren.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de voortgang van het project inkoop is en wat is bij de provincie bekend over de resultaten van het project.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf