Skip to main content

Inkoop in zicht: een onderzoek naar inkoop en aanbesteden bij de gemeente Ede

Datum van publicatie: 10-07-2018

Een onderzoek naar inkoopbeleid en aanbesteding bij de gemeente Ede.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ede rechtmatig en doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem