Skip to main content

Inkoop van Jeugdhulp in Westerkwartier

Datum van publicatie: 2023-11-02

De Rekenkamer adviseert de gemeenteraad om kennis te nemen van het rapport en het college te vragen uitvoering te geven aan de volgende drie aanbevelingen
1. Actualiseer het beleid Sociaal Domein en versterk de informatiepositie.
2. Maak concrete afspraken met regio, RIGG en aanbieders over de monitoring van de risico’s, die gepaard gaan met het hybride model.
3. Maak als Groningse gemeenten afspraken over de inkoop van de middel voorzieningen en blijf de hoog specialistische voorzieningen regionaal of zelfs op bovenregionaal niveau inkopen

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre sluit de inkoop van jeugdhulp door de RIGG en door de individuele gemeenten aan bij de behoeften van de betrokken Groningse gemeenten en op welke wijze is deze aansluiting van vraag en aanbod te verbeteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Westerkwartier
Ingestuurd door
Marijke Bijlsma, secretaris
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Socianova