Skip to main content

Inkoopbeleid gemeente Hoorn, Is alle waar naar zijn geld?

Datum van publicatie: 2021-03-03

De rekenkamercommissie concludeert dat het inkoopbeleid van de gemeente Hoorn voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat de uitvoering is niet te duur is en dat de gemeente zich op een goede manier inzet om de juiste zaken in te kopen. Wel constateerde de commissie dat de inkoopteams heel krap bemenst zijn. Hierdoor wordt het lastig om taken op te vangen als een inkoper voor langere tijd afwezig is en is er minimale capaciteit beschikbaar voor controles. Verder zijn de vijf doelen van het inkoopbeleid niet meetbaar gemaakt, waardoor het lastig is om vast te stellen wanneer deze zijn bereikt.

Centrale onderzoeksvraag

Is het inkoopbeleid van de gemeente Hoorn in opzet en uitvoering rechtmatig, doelmatig en doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies