Skip to main content

Innovatief aanbesteden in de gemeente Barneveld

Datum van publicatie: 29-05-2019

Bij de innnovatieve aanbesteding van het wegenhoud waren de verwachtingen van de gemeente over de kwaliteit en uitvoering van het wegenonderhoud niet reëel.

Centrale onderzoeksvraag

Wat kan de gemeente leren van de innovatieve aanbesteding van het groot onderhoud van de wegen in de periode van 2013 en 2014?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Royalhaskoning DHV