Skip to main content

Innoveren om te besparen

Datum van publicatie: 23-04-2014

Quick scan naar de risico’s en kansen voor Schiedam en Vlaardingen en hun (huidige en toekomstige) cliënten van de decentralisatie Awbz naar Wmo.

Centrale onderzoeksvraag

Breng de verwachte gevolgen van de decentralisatie voor Schiedam en Vlaardingen en hun (huidige en toekomstige) cliënten in beeld.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)