Skip to main content

Integriteitsbeleid in de gemeente Opmeer – casus bestemmingsplan Heerenweide

Datum van publicatie: 10-03-2018

De opzet en invulling van het integriteitsbeleid in Opmeer is onderzocht, met specieke aandacht voor de betekenis en toepassing hiervan bij RO- en grondbeleid in het bestemmingsplan Heerenweide. De RKC komt in het rapport met 12 aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is invulling gegeven aan wet, beleid en normen en waarden van integriteit door personen vanuit de gemeentelijke organisatie van Opmeer in relatie tot de casus van het bestemmingplan Heerenweide?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Mevr. Nelleke Domburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf