Skip to main content

Inventarisatie krediet over- en onderschrijdingen 2003-2006

Datum van publicatie: 01-01-2007

De renovatie van het raadhuis bleek duurder dan gedacht. Vanuit de gemeenteraad kwam de vraag of dit eenmalig is of vaker gebeurt, maar ook of er geld wordt overgehouden. Dit rapport onderzoekt hoe vaak budgetten over- of onderschreden zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Welke krediet over- en onderschrijdingen op grotere projecten hebben zich voorgedaan in de jaren 2003 tot 2006?
Welke conclusies kunnen uit deze inventarisatie worden getrokken?
Waarop moet een eventueel vervolgonderzoek zich richten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf