Skip to main content

Investeer in inkoop – Inkoop- en aanbestedingsbeleid in de gemeente Coevorden 2004-2006

Datum van publicatie: 02-07-2007

Bij de gemeente Coevorden heeft inkoop als vak geen aandacht gekregen. Inkoop is versnipperd, inkoopbeleid is er nauwelijks en inkoop wordt niet centraal gecoördineerd. Hierdoor laat de gemeente Coevorden zeer waarschijnlijk kansen op inkoopvoordelen liggen. Dit concludeert de Rekenkamercommissie Coevorden in het rapport “Investeer in inkoop”.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de inkoop door de gemeente Coevorden in de jaren 2004 tot en met 2006 rechtmatig, doelmatig en doeltreffend plaatsgevonden en in hoeverre heeft de gemeente hiervoor procesmatige waarborgen opgesteld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Caroline Loomans
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)