Skip to main content

Inwoners betrekken bij beleid

Datum van publicatie: 2022-12-21

De Rekenkamerbrief bevat onderzoeksresultaten over de wijze waarop de gemeente Westerkwartier inwoners betrekt bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. De raad kan bij het opstellen van beleid en regels rond participatie gebruik maken van inzichten, die voortvloeien uit de trajecten sportakkoord, hernieuwbare elektriciteit, woonvisie, begraafplaatsen- en cultuurbeleid.
De acht geformuleerde aanbevelingen zijn algemene tips voor raad, college en organisatie in het omgaan met opbrengsten van participatie.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze is input van inwoners in het Westerkwartier opgehaald en verwerkt in beleid en besluitvorming?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer gemeente Westerkwartier
Ingestuurd door
Marijke Bijlsma, secretaris Rekenkamer gemeente Westerkwartier
Onderzoek door
Rekenkamer zelf