Skip to main content

Inwonersinitiatieven gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

Datum van publicatie: 2022-08-26

Beide gemeenten stimuleren dat inwoners zich inzetten om een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving en de kwaliteit van hun eigen leefomgeving. De bijdrage van de gemeenten heeft daarbij allerlei vormen. Zij stellen financiële middelen ter beschikking zoals subsidies maar ook materiële en immateriële middelen. Daarin verschillen de gemeenten niet van elkaar. De werkwijze van de gemeenten is wel verschillend:

  • De werkwijze van de gemeente Tytsjerksteradiel is voor inwoners met een initiatief voorspelbaar en navolgbaar. Ook biedt de gemeente hulp aan inwoners om een idee voor een initiatief uit te werken en de kans op samenwerking met de gemeente te vergroten.
  • De gemeente Achtkarspelen werkt vooral pragmatisch. Inwoners kunnen bij de gemeente aankloppen voor hulp, maar hebben vooraf geen zicht op hoe de gemeente hun idee zal behandelen.

Ondanks deze verschillen in aanpak concluderen we dat in beide gemeenten een aanzienlijk aantal initiatieven is ontstaan en succesvol is afgerond.

Centrale onderzoeksvraag

  1. Hoe stellen de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hun inwoners in staat om inwonersinitiatieven te ontplooien en de maatschappelijke doelen die initiatiefnemers voor ogen hebben te realiseren?
  2. Wat zijn daarbij de ervaringen van inwoners, raadsleden, colleges en ambtenaren en welke lessen zijn daaruit te trekken?
  3. Wat is eventueel nog nodig om inwonersinitiatieven succesvol(ler) te maken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Hillie de Koe
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners+Pröpper