Skip to main content

Inwonersparticipatie en de rol van de raad

Datum van publicatie: 2021-09-16

Onderzoek naar randvoorwaarden die aan de raad meegegeven kunnen worden voor inwonersparticipatie, specifiek aan de hand van actuele thema’s als uitnodigingsplanologie en de Omgevingswet.

Het onderzoek beoogt de gemeenteraad helderheid te geven op de eigen rollen en bevoegdheden met betrekking tot inwonerparticipatie. In het onderzoek wordt ook aandacht besteed aan de bestuurscultuur en aspecten als transparantie, betrouwbaarheid en responsiviteit van het bestuur van Heerde.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze geeft de gemeente invulling aan inwonersparticipatie en wat betekent dat voor de rollen van de raad (kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie gemeente Heerde
Ingestuurd door
J. Kok
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Onderzoeksbureau PBLQ