Skip to main content

Inwonersparticipatie Leusden

Datum van publicatie: 25-08-2014

Uit het onderzoek naar inwonerparticipatie is geconstateerd dat de gemeente Leusden op de goede weg zit om de inwonersparticipatie vorm te geven en uit te voeren. De gemeente Leusden wil kennis en kunde vanuit de samenleving meer benutten. Daarvoor hanteert de gemeente als uitgangspunt: “De samenleving voorop”.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeente Leusden vorm aan het participatiebeleid en hoe werkt dit in de praktijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer zelf