Skip to main content

Inzicht in budgettaire houdbaarheid van evenementen

Datum van publicatie: 09-05-2016

Gelet op de uitkomsten van het vooronderzoek heeft de Rekenkamer besloten geen verder onderzoek te doen. Wat budgettaire houdbaarheid inhoudt is bestuurlijk noch ambtelijk gedefinieerd. Het criterium budgettaire houdbaarheid wordt in de praktijk niet toegepast, omdat – zo blijkt uit de gesprekken – het onwerkbaar zou zijn. De kosten en baten voor de gemeente voor evenementen waren en zijn onbekend.

Centrale onderzoeksvraag

Welk inzicht heeft de gemeente in de budgettaire houdbaarheid van evementen? Gemeentelijke definitie budgettaire houdbaarheid: kosten en baten van evenementen zijn op meerjarenbasis in balans.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf