Skip to main content

Inzicht in de jeugdzorg?

Datum van publicatie: 2022-02-15

De gemeenten Leiden en Leiderdorp weten onvoldoende of jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. Onduidelijk is het of de geboden hulp altijd een oplossing is voor hun probleem. De Rekenkamercommissie twijfelt niet aan de grote inzet van de hulpverleners. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren verkeert de jeugdzorg in zwaar weer en zijn de hulpverleners niet te benijden. Maar er blijkt onvoldoende inzicht in het effect van de hulp die de Jeugd- en Gezinsteams (JGT) bieden. In de jeugdzorg wordt veel geregistreerd, maar dit leidt lang niet altijd tot het inzicht in wat beter kan. Een betere registratie en analyse is nodig om de effectiviteit van de gegeven hulp vast te stellen. Pas dan kan de gemeente ervan leren en het beleid verbeteren.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de veranderingen in de categorieën verwijzers van Jeugdhulp sinds 2015 en vooral in de categorie ‘geen verwijzer’ en wat is daarvoor de verklaring?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Rini Teunissen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
lm advies & management