Skip to main content

Inzicht in doeltreffendheid van subsidies – provincie Zuid-Holland

Datum van publicatie: 06-03-2010

Subsidies zijn voor provincies een belangrijk beleidsinstrument. Met de verstrekking van subsidies wordt beoogd dat activiteiten en prestaties van de subsidieontvanger bijdragen aan de realisatie van de doelen van het provinciale beleid. Dit onderzoek richt zich op het inzicht in de doeltreffendheid van de provinciale subsidies. In oktober 2012 heeft de Rekenkamer het tweede deel van het onderzoek naar subsidies gepubliceerd van een evaluatie naar de doeltreffendheid van één subsidie per provincie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de provincie inzicht in de doeltreffendheid van provinciale subsidies en wat is de doeltreffendheid van de geselecteerde subsidie.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf