Skip to main content

Inzicht in inhuur: onderzoek naar externe inhuur in 2006-2009

Datum van publicatie: 28-10-2010

Binnen de gemeente hebben de meeste werknemers een vast contract. Maar de gemeente huurt ook regelmatig tijdelijke krachten in. De Rekenkamercommissie heeft voor de periode 2006-2009 onderzocht hoe de gemeente Ede met inhuur omgaat.

Centrale onderzoeksvraag

Vindt het extern inhuren op een doelmatige en doeltreffende wijze plaats?
Deelvragen:
1. Wat is het beleid voor externe inhuur, zowel concernbreed als per sector?
2. Wat zijn de regels en richtlijnen voor externe inhuur en worden deze nageleefd?
3. Hoe vindt registratie en verantwoording van externe inhuur plaats?
4. Wat is de aard en omvang van externe inhuur?
5. Hoe verhouden de kosten van externe inhuur zich ten opzichte van de normformatie, de werkelijke bezetting en de totale loonsom?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf