Skip to main content

It takes Arnhem to raise a child – Onderzoek naar jeugdbeleid in Arnhem

Datum van publicatie: 20-4-2020

De Rekenkamer concludeert dat er sprake is van een Arnhemse doelenjungle waardoor een functionerende jeugdbeleidscyclus niet mogelijk is en dat de inrichting en uitvoering zich laat kenschetsen als een gemankeerde estafette.

Centrale onderzoeksvraag

“Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente, met nadruk op de inkoop?”.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Meriam de Lange
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
B&A