Skip to main content

Jaarrekening: Kind van de rekening?

Datum van publicatie: 07-12-2012

Onderzoek in hoeverre de jaarrekening voldoet als ultieme verantwoordingsdocument voor de raad.

Het rapport concludeert dat de jaarrekening in zijn huidige vorm niet daaraan voldoet en geadviseerd wordt om de jaarrekening opnieuw te positioneren, waartoe een drietal mogelijke scenario’s wordt aangereikt

Centrale onderzoeksvraag

na te gaan of de jaarrekening, zoals deze door het college aan de raad worden gepresenteerd de raad in staat stelt om zijn sturende en controlerende taak uit te voeren en of de realisatie van de doelstellingen alsmede de inzet van de middelen daarin in voldoende mate wordt verantwoord

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veldhoven
Provincie(s)
Noord-Brabant
Onderzoek door
Rekenkamer zelf